Hopp til hovedinnhold
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Kolbotn Hudlegesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til vår hjemmeside.

Vi har driftsavtale med Helse Sør Øst RHF og følger reglene som er satt av helseforetaket. Pasienten betaler kun egenandel og frikort gjelder hos oss.

Vi utreder og behandler alt innen hudsykdommer, men pasienten må være henvist fra lege. Vi har ikke mulighet til å vurdere andre problemer enn de henvisende lege har vurdert og henvist deg for.

Ventetid og prioritering

Vi kan ta imot pasienter relativt raskt der henvisende lege ber oss om det og det er indikasjon.

Vi behandler ikke kosmetiske problemstillinger og henvisninger basert på dette blir avvist.

Hudlegen vurderer henvisningene og ikke-akutte tilfeller må til tider vente opptil 6 måneder før timeavtale settes opp. Noen henvisninger blir avslått på grunn av problemstillingen.

Vi bruker ellers prioriteringsveilederen og pasienter kan som hovedregel forvente at ventetiden er i samråd med denne.

Lenke til prioriteringsveilederen i hud og veneriske sykdommer

Kontakt

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er derfor tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Se hvordan du sender sms til 2097 under fanen "Slik bestiller du" øverst til høyre.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om hudlegesenteret her. 

 

 

Sommeren 2024

18. juni 2024 kl. 22:01

Torsdag 27.juni er siste dag vi er åpent før sommerferien.

Kontoret er stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

Vanlig åpningstid fom. mandag 29.juli, med unntak av torsdag 1/8 hvor vi også er stengt.

Ved øyeblikkelig hjelp kan fastlege ta kontakt med vakthavende ved hud avd. Rikshospitalet.

Det er mulig å kommunisere med oss via sms gjennom sommerukene, men sms`ene besvares uregelmessig. 

Blodprøver kan kontrlleres hos fastlege eller vi kan bestille dem ved et furst laberatorie slik at du kan oppsøke dem direkte ved f.eks. fornying av isotretinoin. Fastlege kan også fornye resept på isotretinoin.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

For nyhenviste pasienter

16. august 2023 kl. 11:48

Du er henvist av din fastlege for en konkret problemstilling.
Det er på timen kun anledning å utrede og behandle problemstillingen etter instruks fra Helfo.
 

Tilgrensede problemstillinger som for eksempel føflekkkreft når du er henvist for hudkreft blir naturligvis behandlet, men er du henvist for acne og ønsker i tillegg generell hudscreening vil dette kreve en ny henvisning fra fastlege.

Helfo gir klare føringer for spesialisthelsetjenesten rundt dette (Lovdata )

Alle nye pasienter og tidligere pasienter med nye problemstillinger må være henvist til oss før time kan avtales.

Sørg for at riktig postadresse og mobiltelefonnummer er påført henvisningen før den blir sendt oss fra fastlege.

Opplys om endringer i medisiner, opphold på sykehus eller legevakt, undersøkelse hos spesialist eller behandling hos psykolog.
Hudlegen får ikke automatisk melding om kontakt med legevakt, sykehusopphold, undersøkelse hos annen spesialist eller behandling hos klinisk psykolog.

Informer om medisiner du har tatt som ikke er på resept, for eksempel Paracet eller Ibux. Bruker du naturpreparater bør du også informere om dette.

Du kan ta med en pårørende. Ofte kan man ha behov for å ha med en støttespiller i møtet med hudlegen.
Dette gjelder særlig dersom dere skal drøfte et vanskelig tema.
Å ha med en venn, ektefelle, støttekontakt eller familie gjør det lettere å huske hva som ble gitt av informasjon under legetimen

Av og til kan det være at hudlegen forklarer ting på en vanskelig måte.
Hudlegen er der for å forklare deg så du skjønner.
Vær ærlig og spør om hudlegen kan forklare det på nytt dersom du ikke skjønner

Hudlege Halvorsen har 20% studiepermisjon i 2023 og 2024

6. desember 2022 kl. 16:21

Hudlege Trine Halvorsen har 20% studiepermisjon fra sin stilling hos oss i 2023 og 2024. Dette innebærer at hun vil ha en fast vikar hver torsdag frem tom. des. 2023. i 2024 vil hun ha vikar hver onsdag.

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer Usha Hartgill, som til vanlig jobber som daglig leder ved Olafiaklinikken/ hud avd. Rikshospitalet, vil vikariere for Trine Halvorsen tom august 2023.

Fom. august 2023 vil spesialist Linnea Torsnes Radisdatter vikariere hver onsdag. Linnea er spesialist i hud- og veneriske sykdommer fra hud avdelingen Rikshospitalet og jobber også ved Legevakt vest as.