Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Kolbotn Hudlegesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om hudlegesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på e-konsultasjon, sms eller telefon dersom du ønsker.

Avbestilling av time kan du sende pr sms. Start meldingen med kodeordet KHK.

Eks. KHK Ola Nordmann f.22.10.69, avbestiller time (dato).

Tekstmeldingen sendes til telefonnummer 2097

Det er enklest å nå oss med en sms. Vi svarer ila dagen.

 

Åpningstid julen

9. desember 2021 kl. 16:06

Lillejulaften og 3. juledag har vi redusert åpningstid kl. 9-12

Resten av romjulen 28.-30. desember har vi stengt.

Ellers vanlig åpningstid.

 

Ønsker alle våre pasienter en riktig god jul og et gpdt nytt år!

Anbefaling om bruk av munnbind hos oss

1. desember 2021 kl. 12:02

Det er anbefalt å bruke munnbind når du er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, for eksempel hos hudlegen.

Anbefalingen gjelder ikke for:

  • barn under 12 år
  • personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Hvorfor anbefales det at vi bruker munnbind?

Munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner hvor en har økende eller høyt smittepress.

Covid-19 smitter ved at viruset overføres fra luftveiene hos en smittet person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Du er trolig mest smittsom når du har symptomer, men personer uten symptomer kan også smitte. De viktigste smittevernrådene er derfor å holde seg hjemme og teste deg hvis du er syk.

Barn og munnbind

Anbefalinger om bruk av munnbind gjelder ikke for barn under 12 år.

Munnbind frarådes under alle omstendigheter til barn under 2 år da det kan hindre fri pust.

Bruk av munnbind hos ungdom fra ungdomsskolealder gjelder i samme situasjoner som for den øvrige befolkningen. Bruk av munnbind er ikke nødvendig på skoler.

De fra ungdomsskolealder som anbefales munnbind, kan bruke samme størrelse på munnbind som voksne.

3.covid-19 vaksinasjonsdose til våre pasienter som står på immundempende behandling

21. september 2021 kl. 09:22

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin anbefaler at pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett eller flere av medikamentene listet nedenfor tilbys tredje dose med vaksine mot covid-19 så raskt som mulig, men tidligst 4 uker etter fullvaksinering eller 3 måneder etter gjennomgått covid-19.

Pasientene må selv ta kontakt med kommunehelsetjenesten i sin kommune for vaksinering og informere om at de er aktuelle for 3.dose pga medikamentet de behandles med.

Det er ikke nødvendig at pasientene tar kontakt med spesialisthelsetjenesten eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på.

Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge

 TA KONTAKT OM DU LURER PÅ NOE

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:       

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig   >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig   >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig   >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

 

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig   >1 mnd

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)