Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Sommeren 2020

30. juni 2020 kl. 12:28

Kontoret er stengt pga. ferieavvikling uke 29, 30 og 31.

Ved evt. ø-hjelp ta kontakt med vakthavende ved hud avdelingen Rikshospitalet.

Vanlig åpningstid hos oss fom. mandag 3.august.

Lysbehandlingen vil fortsatt være stengt til høsten pga. koronasituasjonen.

 

Tilnærmet normal drift fom. uke 23

28. mai 2020 kl. 15:37

Fom. uke 23 åpner vi for tilnærmet normal drift her hos oss. Smittevern vil fortsatt være viktig og det er viktig at du ikke kommer til time om du har influensasymptomer eller er syk.

Det er også fint at du i minst mulig grad har med følge til time. Og hender skal vaskes på toalettet før du kommer inn på kontoret. De kan også sprites med antibac som står fremme.

Du kan velge om du ønsker konsultasjon her på kontoret eller pr. telefon eller video. Bare gi oss beskjed om hva du liker best.

Du kan også fortsatt bestille e-konsultasjon.

Pga. lysbehandlingens lokalisasjon vil den fortsatt være stengt gjennom sommeren.

 

BEGRENSET ANTALL PASIENTKONSULTASJONER VED KONTORET

29. april 2020 kl. 12:09

Fra og med mandag 27.april har vi forsiktig åpnet opp får å ta imot et begrenset anntall pasienter her ved kontoret. 

Lysbehandlingen er fortsatt stengt hos oss.

Vi forsøker fortsatt i all hovedsak å hjelpe pasientene våre vha. video- og telefon konsultasjoner.

Du må ha henvisning fra din fastlege før du kan få time, video- eller telefon konsultasjon her - om du ikke allerede er under oppfølging av oss. 

VANLIG TELEFONTID

29. april 2020 kl. 12:03

Fom. 29.april går vi tilbake til vandlig telefontid kl.9-11 hver dag. Vi vil også betjene telefonen utenom telefontid når vi kan.

Ta gjerne kontakt med oss via sms eller e-konsultasjon - så hjelper vi deg så godt vi kan ila dagen.

VIDEO- ELLER TELEFON KONSULTASJONER

15. april 2020 kl. 17:31

For å redusere smittespredning tilbyr vi for tiden hovedsaklig video- og telefon konsultasjoner. Vi tar kun imot ø-hjelpspasienter her på kontoret.

Du som allerede har time hos oss vil motta en sms med info om dette. Du må svare om du ønsker video eller telefon konsultasjon. Dette gjør du ved å starte sms med KHK <ønsker video kons.> og sender til 2097. Ved ønske om video konsultasjon får du tilsendt en sms med link og instruksjon om hvordan du kobler deg opp. Du må bruke en PC, ipad eller telefon med kamera. Husk å trykk tillatt når enheten spør om tillatelse til å bruke kamera og mikrofon. Ved ønske om telefonkonsultasjon vil hudlegen hos oss ringe deg opp samme tidspunkt som du har time her hos oss. 

Du blir i ettertid fakturert for egenandel på lik linje som om du hadde kommet til konsultasjon her på kontoret. 

Frikort gjelder og barn under 16 år faktureres ikke.

Alle nyhenviste pasienter, som ikke er ø-hjelp, blir også tilbudt video- eller telefonkonsultasjon. Det gir oss muligheten til å avklarere ditt hudproblem, samt gi deg informasjon om hva det innebærer. Vi vurderer hastegrad, starter opp evt. behandling og setter deg opp til kontroll senere ved behov. Om du ikke tar imot dette tilbudet så avsluttes du hos oss og må re-henvises senere ved behov.

FOM. 23.MARS TILBYR VI OGSÅ E-KONSULTASJON

23. mars 2020 kl. 14:35

Fom. i dag 23.mars tilbyr vi i tillegg til video- og telefon konsultasjoner, også e-konsultasjon. 

Du trykker da på e-konsultasjonsymbolet på hjemmesidens nettside. Her legitimerer du deg og kan skrive hva din henvendelse gjelder. Du vil få svar fra oss ila. 24 timer mandag tom. torsdag.

Frikort gjelder, samt barn under 16 år betaler ikke.

 

VI ER TILGJENGELIG PÅ TELEFON HELE DAGEN

16. mars 2020 kl. 08:35

Vi har pga. coronavirus redusert antall fysiske konsultasjoner hos oss. Vi har derfor valgt å ha telefontid hele dagen kl.08-16, slik at du lettere kan få tak i oss. 

Du kan også sende oss sms og be oss om å ta kontakt med deg.

VIDEO - OG TELEFON KONSULTASJONER

15. mars 2020 kl. 16:18

For å redusere smittespredning vil vi i tiden fremover redusere vår aktivitet til et minimum.

Dette innebærer at lysavdelingen stenges og kontrolltimer utsettes. 

Vi tilbyr telefon og video konsultasjoner som et alternativ til vanlig konsultasjon. Dette innebærer at hudlegen hos oss ringer deg opp samme tidspunkt som du har time her hos oss. 

Du blir i ettertid fakturert for egenandel + faktureringsgebyr på lik linje som om du hadde kommet til konsultasjon her på kontoret. 

Frikort gjelder og barn under 16 år faktureres ikke.

Om du ønsker telefonkonsultasjon kan du sende oss en sms. Vi bekrefter tilbake. Husk å merk sms KHK før beskjed og send til 2097.

LYSBEHANDLINGEN MIDLERTIDIG STENGT PGA. KORONAVIRUS

15. mars 2020 kl. 15:22

For å redusere smittespredning stenger vi fom. mandag 16.mars tilbud om lysbehandling på ubestemt tid.

Info. om når lysbehandlingen åpnes igjen vil bli annonsert her. Du kan da ta direkte kontakt med kontoret for å starte opp igjen.

VIKTIG INFO. TIL VÅRE PASIENTER ANG. KORONAVIRUS

11. mars 2020 kl. 13:42

Dersom du har symptomer på influensa eller har vært på reise og er i karantene ønsker vi at du utsetter din time hos oss til du er frisk eller karantenetiden din er over. Dette gjør du enkelt ved å sende oss en sms til telefonnummer 2097. Husk å starte tekstmelding med KHK. IKKE MØT OPP PÅ KLINIKKEN HOS OSS

Ved eventuelle spørsmål kan du nå oss på 66 80 87 65 mellom kl.8-16 mandag tom. torsdag.

Se også generelle råd på www.fhi.no 

Hudlege Lena Myhre har flyttet til Follo Hudlegesenter

27. januar 2020 kl. 11:04

Hudlege Lena Myhre har flyttet til Follo Hudlegesenter i Trollåsveien 4. Lokalene ligger over Puls treningssenter.

Follo Hudlegesenter nås på mobil 40601470

Spesialisthelsetjeneste

26. april 2017 kl. 11:15

Kolbotn Hudlegesenter er en offentlig avtalepraksis i Helse- sørøst. Vi består av to hudleger som deler en 100% stilling. For å få time hos oss må du ha henvisning fra lege. 

Etter at vi har mottatt din henvisning vil din problemstilling prioriteres av våre hudleger - og du få tilsendet time avhengig av den medisinske hastegraden.

Vi forsøker i størst mulig grad å innkalle til time via sms. Pass derfor på at ditt mobilnummer står på henvisningen.

 

 

Viktig å vite før du kommer

26. april 2017 kl. 11:13

Egenandel er kr.351,- for personer over 16 år og eldre, og kr.0 for personer under 16 år. Ved bruk av engangsutstyr og ved kirurgi tilkommer tillegg.

Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien. Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmeli lov av 28.februar 1997 nr.19 om folketrygd §5-3. Slik betaling vil altså kreves av pasienter som ellers er fritatt for egenandel, f.eks. barn, de som har frikort eller er gravid.

Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan hjelpe deg med dette. If you need an interprenter, let us know so we can help you.