Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


3.covid-19 vaksinasjonsdose til våre pasienter som står på immundempende behandling

21. september 2021 kl. 09:22

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin anbefaler at pasienter med immunmedierte lidelser som behandles med ett eller flere av medikamentene listet nedenfor tilbys tredje dose med vaksine mot covid-19 så raskt som mulig, men tidligst 4 uker etter fullvaksinering eller 3 måneder etter gjennomgått covid-19.

Pasientene må selv ta kontakt med kommunehelsetjenesten i sin kommune for vaksinering og informere om at de er aktuelle for 3.dose pga medikamentet de behandles med.

Det er ikke nødvendig at pasientene tar kontakt med spesialisthelsetjenesten eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt de er usikre på.

Som bekreftelse på at de bruker aktuell behandling ved vaksinering må pasientene fremvise en av følgende:

  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge

 TA KONTAKT OM DU LURER PÅ NOE

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:       

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig   >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig   >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig   >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

 

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig   >1 mnd

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

Lysbehandlingen åpner med drop in fom. 1.juni

1. juni 2021 kl. 17:31

Vi åpner fra i dag lysbehandlingen opp med drop in som før.

Det er viktig at dere som går til lys spriter og vasker kontaktpunkter i kabinettet både når dere kommer og før dere går - slik at vi opprettholder et godt smittevern.

Bare å komme om du tidligere har gått til lys og ønsker å starte opp igjen.

Dr. Nyrud gikk 1.april av med pensjon

19. april 2021 kl. 15:45

Vi takker vår kjære kollega Morten Nyrud for hans innsats og engasjement for hudpasientene i vårt distrikt.

Vi takker også for et godt og nært samarbeid med alle oss her ved kontoret. 

Dr. Trine Lilly Halvorsen vil følge opp Mortens pasienter videre.

Ved nye problemstillinger må pasientene henvises hit på nytt.

 

VI ØNSKER AT ALLE BRUKER MUNNBIND NÅR DE KOMMER TIL OSS PÅ KONTORET

3. november 2020 kl. 12:17

DU KAN ENKELT GJØRE OM DIN TIME HOS OSS TIL TELEFONKONSULTASJON

3. november 2020 kl. 12:14

Da forekomsten av covid-19 nå øker kan du enkelt omgjøre din kontrolltime hos oss til en telefonkonsultasjon i stedet for å møte opp på kontroet.

Send bare en sms hvor du starter med KHK til 2097.

F.eks. KHK, Ola Normann f.nr 221069, ønsker i stedet telefonkontroll 26/1

Hudlegen ringer deg så opp på din mobil samme tid som du har time her ved kontoret.

Noen problemstillinger ordner vi like enkelt i en telefonkonsultasjon. Klarer vi ikke å løse ditt problem pr telefon så planlegger vi hvordan vi best ordner dette videre. Vi kan da gi deg god informasjon om mulig sykdom, hastegrad og eventuell behandling du trenger på forhånd.

Bare ta kontakt med oss på sms - det er lettest!

 

FOM. 23.MARS TILBYR VI OGSÅ E-KONSULTASJON

23. mars 2020 kl. 14:35

Fom. i dag 23.mars tilbyr vi i tillegg til video- og telefon konsultasjoner, også e-konsultasjon. 

Du trykker da på e-konsultasjonsymbolet på hjemmesidens nettside. Her legitimerer du deg og kan skrive hva din henvendelse gjelder. Du vil få svar fra oss ila. 24 timer mandag tom. torsdag.

Frikort gjelder, samt barn under 16 år betaler ikke.

 

Spesialisthelsetjeneste

26. april 2017 kl. 11:15

Kolbotn Hudlegesenter er en offentlig avtalepraksis i Helse- sørøst. Vi består av to hudleger som deler en 100% stilling. For å få time hos oss må du ha henvisning fra lege. 

Etter at vi har mottatt din henvisning vil din problemstilling prioriteres av våre hudleger - og du få tilsendet time avhengig av den medisinske hastegraden.

Vi forsøker i størst mulig grad å innkalle til time via sms. Pass derfor på at ditt mobilnummer står på henvisningen.

 

 

Viktig å vite før du kommer

26. april 2017 kl. 11:13

Egenandel er kr.351,- for personer over 16 år og eldre, og kr.0 for personer under 16 år. Ved bruk av engangsutstyr og ved kirurgi tilkommer tillegg.

Timer må avbestilles senest 24t (gjelder virkedager) i forveien. Gebyret for uteblivelse fra time eller for sen avbestilling dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmeli lov av 28.februar 1997 nr.19 om folketrygd §5-3. Slik betaling vil altså kreves av pasienter som ellers er fritatt for egenandel, f.eks. barn, de som har frikort eller er gravid.

Hvis du trenger tolk, gi oss beskjed slik at vi kan hjelpe deg med dette. If you need an interprenter, let us know so we can help you.