Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Hudlegesenteret består i dag av to 50% avtalehjemler og en 100% avtalehjemmel i hud- og veneriske sykdommer. 

Vi behandler alle typer hudlidelser og har en spesiell interesse for småkirurgi. Vi fjerner ikke lipomer.

Vi får veldig mange henvisninger og har desverre lang ventetid på problemstillinger som ikke haster medisinsk sett.